Nadační Fond pro pomoc lidem v prahových situacích

Náš nadační fond nese název „Na prahu“. V životě nás potkávají situace, které můžeme nazvat „prahové“. Situace, ve kterých ztrácíme půdu pod nohama. To, co jsme doposud považovali za jistoty, mizí a někdy i přestáváme poznávat sebe samé tak, jak jsme se doposud znali.

Potkáváme se s onemocněními fyzickými či duševními, se ztrátou blízkých, ztrátou zaměstnání, bolestí, nejistotami a úzkostí. Ocitáme se v území nikoho, ocitáme se na prahu. Proměnlivost a nejistota našich životů je zrcadlením proměnlivosti a nejistoty společnosti jako takové.

Obracejí se na nás lidé v těchto prahových situacích a s vaší finanční podporou jim můžeme nabídnout pomoc.

V tuto chvíli se zaměřujeme na zvýšení přístupnosti zejména antroposofických terapií a léků, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Posuzujeme s tímto ohledem individuální žádosti pacientů a z prostředků fondu podporujeme ty pacienty a klienty, kteří léčbu neodkladně potřebují, ovšem s ohledem na svou hmotnou situaci si ji nemohou dovolit.Budeme nesmírně vděčni za jakoukoliv pomoc, v této chvíli zejména finanční, která nám pomůže tyto cíle uskutečnit.